Ünlü Sözler

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme!
ARİSTOTELES

 

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.
PLATON

 

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.
MEVLANA

 

Bilgisiz bir kimse savaş davuluna benzer; sesi çok içi boştur.
SADİ

 

Bilimle geçen bir gece, ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.
HZ. MUHAMMED

 

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.
HZ. ALİ

 

Adaletin bulunmadığı yerde herkes suçludur.
DUVERGER

 

Toplum suçu hazırlar; suçlu da onu işler.
BUCKLE

 

Hedefi olmayan bir adam, dümeni olmayan bir gemi gibidir.
THOMAS  CARLYLE

 

Hiç kimse başkalarını eleştirerek yükselmemiştir.
S. JOHNSON

 

İnsan ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur.
MONTESQUİEU

 

Yalnız kendini düşünen adam, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.
BACON

 

Ön yargıları kırmak, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.
EINSTEIN

 

Adalet, evrenin ruhudur.
ÖMER HAYYAM

 

Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.
WALTER  LİPPMANN

 

Başkalarının izinden gidenler kendi izlerini bırakamazlar.
KONFÜÇYÜS

 

Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz.
GOETHE

 

Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.
SOKRATES

 

Yükselmenin en alçakçası zayıfların  sırtına basarak olanıdır.
SCHİLLER

 

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.
SCHİLLER

 

İnsanın özgürlüğü kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.
J. PAUL SARTRE

 

Bir halkın büyüklüğü nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve erdemli kişilerin sayısı ile belli olur.
VİCTOR  HUGO

 

Kabiliyetsiz olmak bir kusur değildir. Ama karaktersiz olmak çok büyük bir kusurdur.
MEVLANA

 

Marifet ehlinin ilk makamı edeptir. İnsanın cemali sözünün güzelliğidir.
HACI BEKTAŞ-I VELİ

 

Bir şeyi ezberlemek, bilmek sayılmaz.
MONTAİGNE

 

Kimin oğlu olursan ol, edep ve terbiye sana yeterlidir.
HZ. ALİ

 

Konuşmanın zamanını bilmeyen, dinlemenin zamanını da bilemez.
PUBLİLİUS  SYRUS

 

Bir halkın türkülerini yapanlar, kanunlarını yapanlardan daha güçlüdür.
SHAKESPEARE

 

Yasaların bittiği yerde zulüm başlar.
LORD  CHATHAM

 

İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

 

Saygısızla  dost olma: Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün. Ukalayla dost olma: Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün.

ŞEYH  EDEBALİ

 

Ömrümü iki bardakla geçirdim ve işlerimi onlara havale ettim. Bu bardaklardan biri mürekkep, diğeri şarapla doludur. Biriyle bilgeliği kaydeder, diğerleriyle içimin sıkıntısını gideririm.
FARABİ

 

 

Bilgeliği elde etmek isteyen, yaradılışı doğru ve edepli olmalıdır.
FARABİ

 

Dünyayla kavganızda dünyayı destekleyiniz.
F. KAFKA

 

Dünyanın en büyük cezaevi, cahil insanın kafasının içidir.

MONTAİGNE

 

Hurafeler dünyayı ateşe verir, onları söndürecek olan felsefedir.
VOLTAİRE

 

Başkalarının özgürlüğünü tanımayanlar özgürlüğe layık değillerdir.
ABRAHAM  LİNCOLN

 

Düşüncesini anlatmak özgürlüğü olmadığında insanlarda özgürlük yok demektir.
VOLTAİRE

 

Konuşmak yaradılıştan, susmak akıldan gelir.
C. LEHMAN

 

 Bir hilesini gördüğünüz adamdan çekininiz; elbette onda hile bir tane değildir.
FRANSIZ ATASÖZÜ

 

Hakka dayanmayan kuvvet zalimdir;  Kuvvete dayanmayan hak acizdir.
BABÜR  ŞAH

 

Bir insanı tanımak istiyorsanız, onu büyük bir makama getiriniz.
TAGORE

 

Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır.
MONTAİGNE

 

İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır.
CENAB  ŞEHABETTİN

 

 Akıl tarafından yönetilebilen kişi özgürdür.
SPİNOZA

 

Çınar ağacı devrilince, herkes odun toplar.
MENANDER

 

Suçlunun beraat ettiği yerde, yargıç hüküm giymiştir.
PUBLİLİUS SYRUS

 

Kimi insanları her zaman, bütün insanları da kimi zaman kandırabilirsiniz ; ama bütün insanları her zaman kandıramazsınız.
LİNCOLN

 

Haksız insanların seni takip etmelerindense, adaletle hareket edip tek başına kalmak daha iyidir.
GANDHİ

 

Gücü yaratan düşüncedir.
PASCAL

 

Büyük değilim ben; ama beni içine sığdıracak bir ülke bulamadım. Pahalı da değilim aslında; ama kendime alıcı  bulamadım.
İBNİ  SİNA

 

Sen kendinin ne olduğunu bildikten sonra, başkalarının senin için söylediklerinin hiçbir önemi yoktur.
İBNİ SİNA

 

Bazı  kimseler,  merdivenin tepesine eriştikleri zaman onun yanlış duvara dayanmış olduğunu anlarlar.
CALGARY  ALTA

 

Kişinin değeri, ülkesine ve insanlığa yaptığı hizmetlerle ölçülür.
KODALY

 

Kendine en iyi öğüdü ancak kendin verebilirsin.
CİCERO

 

Zavallı koyun sürüsü!.. Çobanı da o besler, çoban köpeğini de kurdu da…
CENAB  ŞEHABETTİN

 

Bir erkeği eğitirseniz tek insanı, bir kadını eğitirseniz, bütün aileyi eğitmiş olursunuz.
CHARLES  İVER

 

Hayatta herkes hata yapar. Fakat ancak ahmaklar hatalarına bağlı kalır.
CİCERO

 

Kötüler birleştiği zaman iyiler de bir araya gelmelidirler; yoksa, teker teker giderler.
BURKE

 

Çok yalan söyleyenin ettiği yemin çok olur.
ALFİERİ

 

Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar, aptallardan çok şey öğrenirler.
CATO

 

Başkalarını bilen kimse bilgili, kendisini bilen kimse akıllıdır.
LAO TSE

 

 Ham düşünceleri ancak aklımız pişirir.
FİRDEVSİ

 

Hayat, kırık bir testiden sızan sudur.
BHARTRİHARİ

 

Başkasının ününün yıkıntısı üzerine şöhret kuran adamdan nefret ederim.
JOHN  GRAY

 

Bir ülke yarı köle, yarı özgür insanlardan oluşursa sürekli yaşayamaz.
ABRAHAM LİNCOLN

 

Biri sizi bir defa aldatırsa, suç onundur. İkinci kez aldanırsanız, bilin ki suç sizindir.
SARAH  BERNHARDT

 

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.
M. HEAD

 

Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir.
LEİBNİZ

 

Haksızlıklara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüklere katlanmalıdırlar.
HZ. ALİ

 

Önce kendi gideceğin yolu öğren, sonra öğretmeye kalk
GAUTAMA  BUDDHA

 

Başarının sırrı uğraşılan konuya hakim olmaktır
DISRAELİ

 

İnsanlar kötülük karşısında tarafsız kalma hakkına sahip değildirler.
MADAY

 

İnsan fenalık etmek için günde yüz defa, iyilik etmek içinse ancak yılda bir defa fırsat bulur.
ZERDÜŞT

 

Daima doğru bulduğunuz şeyi yapın.
MARK  TWAIN

 

Güvensizlik başlayınca dostluk kaybolur.
EPİKUROS

 

Hayatında, komşun farkına vardığı zaman utanacağın hiç bir şey yapma.
EPİKUROS

 

Köhnemiş fikirler paslanmış çivilere benzerler; sökülüp atılması güç olur.
CENAB ŞEHABETTİN

 

Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir.
HZ.ALİ

 

Uluslar da insanlar gibi yaşar ve ölürler; uygarlıklar ise hiçbir zaman ölmez.
MAZZİNİ

 

Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin.
TEVFİK FİKRET

 

İnsan, Tanrı’ya ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir.
CİCERO 

 

Bilginin mürekkebi, şehidin kanından daha kutsaldır.
HZ. MUHAMMED

 

İyi bir akla sahip olmak yeterli değil, önemli olan aklı iyi kullanmaktır.
DESCARTES

 

Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.
KONFÜÇYÜS

 

Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim.
DEMOKRİTOS

 

Dürüstlük pahalı bir mülktür; ucuz insanlarda bulunmaz.
HONORE DE BALZAC

 

Cehennem acı çektiğimiz yer değildir; acı çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir.
HALLAC-I  MANSUR

 

Karşıtlıklar yararlıdır; en iyi uyum farklılıklardan çıkar.
HERAKLEİTOS

 

 Adalet herkese hak ettiği yeri vermektir.
 PLATON

 

Uzun konuşanı kısa dinlemek lazım.
FARABİ

 

Ey dünya! Sen baştan başa ıstırapla dolusun, mutluluktan yana bomboşsun; hiçbir akıllı kimse sende mesut olmamıştır.
FİRDEVSİ

 

Herkes tarafından doğru kabul edilen şeyler büyük olasılıkla yanlıştır.
PAUL VALERY

 

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu… İnsanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu.
PİR SULTAN ABDAL

 

Arsız güçlü olunca, haklıyı suçlu çıkarır.
KONFÜÇYÜS

 

Herkes kendi kendini eğitmelidir; kitaplar ve öğretmen birer yardımcıdır. Temel olan çalışmadır.
WEBSTER

 

İnsanın yalnız ekmeğe değil şerefe de ihtiyacı vardır.
LUCARDAİRE

 

Yanlış yapmak bir şey değildir; yanlışı unutmak kötüdür.
KONFÜÇYÜS

 

Düşünmeden okumak, sindirmeden yemeğe benzer.
BURKE

 

Akıllı ve iyi insan utanılacak şey yapmaz.
FABLUS  MAXİMUS

 

Orduların işgaline karşı konulabilir; ama, fikirlerine karşı konulamaz.
VİCTOR HUGO

 

Bir insanın sevmediği ile yaşaması, sevdiğinden ayrılmasından daha kötüdür.
HABRUYER

 

İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.
HZ. İSA

 

İnsanların en alçağı haksız yere başkalarına hakaret edendir.
 HZ.  ALİ 

 

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve olgun akıl ile yürütülmezse sonu çöküş ve yok oluştur.
PLATON

 

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. 
MAHATMA GANDHİ 

 

Zenginlik gurbeti vatan, fakirlik vatanı gurbet haline getirir.
HZ. ALİ

 

Cahilin  ibadetinden alimin uykusu hayırlıdır.
TÜRK ATASÖZÜ

 

Korkunun kaynağı bilgisizliktir.
EMERSON

 

Çıkar sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir.
CENAP ŞEHABETTİN

 

Yalancı, doğru söylese bile kimseyi inandıramaz.
CİCERO

 

Okuma tutkuların en hayırlısıdır.
ANTOINE ALBALAT