Ülkem

Ülkem benim
Dört yanında ağıtlar yakılan
Elemli insanlar diyarı
Sanılır ki kalıtımsaldır
Tutulan bunca kara yas
Çocukları sayrılarla büyüyen
Çelimsiz sıska sevimli
Ne tanrılardan hayır gördü
Ne de krallardan sultanlardan
Acı bir öz sudur
Dolaşır damarlarında

Bilal  Aksoy  
Nisan 1982