Meriç Adı

         Edirne’nin ilçesi. 1916 yılında Kavaklı adıyla kurulan ilçe, 1919’da Uzunköprü ilçesine bağlandı. 1923’te Kavaklı adıyla yeniden ilçe yapılmıştır. Büyük Doğanca köyü ise ilçenin merkezi idi. Meriç ırmağının adından dolayı, sonraları bu ilçeye Meriç adı verilmiştir. Kimi kaynaklara göre, Meriç adı ‘çağıltılı akan su’ karşılığındadır. Meriç ırmağı, Bulgaristan’ın Rodop Dağları üzerinde bulunan Rila dağından doğar. Arda ırmağı, Ardakule denilen yerde Meriç‘e katılır. Yunanlar, Meriç nehrine Hebros (Ebros); Bulgarlar ise Maritza demektedirler. İlk olarak Meriç adının Bulgarca Maritza‘dan kaynaklandığı söylenebilir. Bununla birlikte, Latin Mitolojisi gözden geçirildiğinde Marica ifadesinin ‘su perisi’ olarak kaydedildiğini belirlemekteyiz. Meriç  adının da bu tanrıça ya da perinin adıyla ilişkili olduğu söylenebilir. Öte yandan, İlk Çağın ünlü yazarlarından Plinius, Trakya’da bir tepenin adını  Meritus olarak anmaktadır. 1874 tarihli bir yazısında Tomaschek, bu tepenin Meriç‘in ağzında bulunan Enez yakınlarındaki 400 m. yükseklikteki Çatal Tepe olduğu görüşündedir. Adı geçen tepeyi bir kısım kaynaklar da Merisos/Marisos biçiminde aktarmaktadırlar. Meriç nehrine temel oluşturan  Bulgarca  Maritza adındaki ma ön eki ‘su’ ya da ‘akarsu’ karşılığındadır. Bu yer adındaki –ritza  (riça) son eki Tunceli’nin Mazgirt ilçesinin Riçik köy adındaki riç sözünde olduğu üzere ‘dere’,’akarsu’ ya da ‘akarsuyun geçtiği yer’ olarak bilinmektedir. Buradaki Ma ön eki Semitik Dillere özgüdür. Bir olasılıkla da Fenikelilerden kalmadır.

Bilal  Aksoy              

19 Ekim 1991/Ankara