Eğin Adı

 

        Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin önceki adı. Ermenice agn/akn (kaynak, pınar) sözünden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Gerek Elazığ’ın Ağın ve gerekse Erzincan’ın bugünkü Kemaliye ilçesinin önceki adı olan Eğin adları aynı menşeye bağlıdır. Her iki yörede de kaynak sularının bolluğu bu görüşü doğrulamaktadır. Bununla birlikte, kentin XI. yy.’da Vaspurakan Ermenilerince kurulduğu J.Saint Martin’in “Mémoire Sur l’Arménie” adlı kitabının (Paris, 1818,I) 189.sayfasında belirtilmektedir. Bu kasaba Roma ve Bizans devirlerinde Tukila /Theukira gibi adlarla anılmaktadır. Bu bakımdan J.Saint Martin’in, kasabanın XI. yy.’da kurulduğu görüşüne katılmıyorum. Bu yy.’da yapılan sadece onarımlardır; çünkü, kasabanın varlığı çok eskilere dayanmaktadır. Atlaslarda Atina’nın güneyinde yer alan Egin  Körfezi ile aynı yörede yer alan Egina yer adının ise Ege adıyla bağlantılı bir yer adı  olduğunu sanıyorum.  Eğin yöresinde irili ufaklı kaynak sularının yanı sıra, Eğin yakınlarında Kadı Gölü adı verilen büyük bir kaynak suyu yer almaktadır. Bu bağlamda, Kayseri merkez ilçeye bağlı Eğin (günümüz resmi kaynaklarında Eğim) adlı köy ile Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Eğin köyü bulunmaktadır. Bu köy adları da Erzincan’ın Eğin‘i ile aynı kökene dayanmaktadır.

Bilal  Aksoy                 

11 Haziran 1984/Ankara